Ceník služeb

Psychoterapie a poradenství

  • individuální psychoterapie v rozsahu 50 minut - 1200Kč
  • rodinná či párová konzultace 50 minut - 1500 Kč
  • skupinová terapie 90 min. 250 Kč

Supervize

  • individuální supervize v rozsahu 50 min. - 1200 Kč
  • supervize pro skupinu 50 min. – 1500 Kč
  • individuální či skupinové konzultace zaměřené na problematiku profesního růstu (koučování) dle dohody
  • Pokud se setkáváme mimo mé pracoviště, je k uvedeným cenám připočtena 1 hodina na dopravu.
V odůvodněných případech a podle aktuální situace možnost slev.

Storno podmínky

    Konzultace, zrušené v kratší době než 48 hodin před domluveným termínem, je třeba uhradit jako by proběhly.