Profesní životopis

Mgr. Milan Stiburek

nar. 13. 7. 1965 v Benešově u Prahy


Vzdělání a výcviky

 • Výcvik v rodinné terapii, vedoucí výcviku MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 2000 - 2004
 • Výcvik v integrativní supervizi, Český institut pro supervizi, vedoucí výcviku July Hewson 2000 - 2003
 • Integrující přístup pro práci s rodinami - Ostrov rodiny, vedoucí výcviku PhDr. Zdeněk Rieger, PhDr. Hana Vyhnálková 1993 – 2001
 • Podpora rodiny duševně nemocného, Fokus Praha a Social Care Initiatives Network 2000
 • Komunitní psychoterapeutický výcvik - SUR, vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 - 1996
 • Základy Tvarové terapie, IPIPAPP, vedoucí výcviku doc. PhDr. Karel Balcar Csc. 1993 - 1994
 • Arteterapeutický výcvik, vedoucí výcviku doc. PaedDr. Jan Slavík 1900 - 1992
 • Psychoterapeutická fakulta 1991 - 1993
 • Studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK 1986 - 1991

Praxe

 • SALUS, Poradenské centrum Psychosomatické kliniky pro podporu a rozvoj zdraví, individuální, rodinná a skupinová terapie (od 2013)
 • Denní sanatorium Fokus, rodinná terapie a individuální terapie, skupinová terapie, rodičovské skupiny (1996 - 2014)
 • Psychosomatická klinika Patočkova 3, individuální, rodinná a skupinová terapie (2003 - 2013)
 • dobrovolník www.internetporadna.cz (od 2003)
 • individuální, skupinová a týmová supervize (od 2000)
 • Městské centrum sociálních služeb a prevence - Terapeutické středisko Triangl, rodinná a individuální terapie, organizace seminářů a lektorská činnost (1999 – 2002)
 • Studio Citadela - Arteterapeutický atelier (1998 – 2000)
 • vedení projektů a samostatná lektorská činnost (drogová problematika, Romská problematika, nezaměstnanost, sociální práce, regionální politika, komunitní práce, budování týmů, …) (1995 - 2000)
 • Středisko pro mládež Praha – Klíčov (1990 - 1995)

Pedagogická a lektorská činnost

 • od 2010 lektor Výcviku integrace v psychoterapii
 • 1999 - 2014 lektor Komunitního psychoterapeutického výcviku SUR s arteterapeutickým zaměřením
 • od 2004 lektor Vzdělávání v artefiletice a arteterapii
 • 2003 - 2004 externí pedagog University J. A. Komenského, arteterapie
 • 1995 - 1998 externí pedagog na Katedře výtvarné výchovy PFUK - artetrapie
 • od 1995 samostatná lektorská činnost - semináře drogové prevence pro pedagogy a žáky Zš a Sš, Peer programy - skupinová práce se středoškoláky, lektor Vzdělávání protidrogových koordinátorů, MPK, kursy komunikace, týmové práce, sociálně psychologické dovednosti, arteterapeutické semináře, Rekvalifikační kursy pro pracovníky Charity, Kurs sociálně psychologických dovedností pro pracovníky uprchlických zařízení a další

Členství v odborných institucích

 • ČAP Česká asociace pro psychoterapii, člen výboru
 • EAP Evropská asociace psychoterapeutů, certifikát psychoterapeut
 • Společnost pro integraci v psychoterapii, lektor výcviku
 • ČIS - Český institut pro supervizi, dříve člen správní rady, certifikát supervizor
 • SOFT – Společnost pro rodinnou terapii, certifikát rodinný terapeut
 • ČAA - Česká arteterapeutická asociace
 • SUR - občanské sdružení pro vzdělávání v psychoterapii, dříve lektor výcviku, supervizor