Psychoterapie a poradenství

  • individuální psychoterapie v rozsahu 50 minut - 1200Kč

  • rodinná či párová konzultace 50 minut - 1500 Kč

  • skupinová terapie 90 min. 200 Kč

Supervize a mentoring

  • individuální supervize v rozsahu 50 min. - 1200 Kč, respektive 150 % ceny účtované supervidovaným terapeutem

  • supervize pro skupinu 50 min. – 1500 Kč

  • Pokud se setkáváme mimo mé pracoviště, je k uvedeným cenám připočtena 1 hodina na dopravu.

Storno podmínky

  • Konzultace, zrušené v kratší době než 48 hodin před domluveným termínem, je třeba uhradit jako by proběhly. (Je možno využit náhradního termínu pokud je volný nebo se konzultace může uskutečnit online formou.)

  • V odůvodněných případech a podle aktuální situace možnost slev.