Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o péči o zdraví - ustanovení §2636 a násl. zákona č.89/2012. Sb. občanský zákoník. Nejsme zdravotnickým zařízením a nejsme poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Všechny služby jsou plně hrazeny klienty.

Individuální psychoterapie:

Ve společném rozhovoru (někdy i prostřednictvím arteterapie či imaginací) hledáme cesty ke zvládnutí potíží klienta. Někdy je zapotřebí porozumět souvislostem, někdy hledat výhodnější způsob chování a bytí ve světě a vztazích. Podmínkou úspěchu je motivace klienta, jeho vůle ke změně. Individuální terapie probíhá obvykle jedenkrát týdně, podle povahy problému od tří měsíců po několik let.

Pracuji s dospělými a dospívajícími.

Rodinná a partnerská terapie:

Je zaměřená na podporu komunikace, vyjasnění potřeb a zvládání vývojových změn v rodině či v partnerském vztahu. Je-li klientem dítě, pracuji pouze formou rodinné terapie.

Skupinová terapie:

Večerní psychodynamická a interakční skupina pro deset klientů vedená dvěma terapeuty, probíhá v pondělí od 18,10 do 19,40 v prostorách Psychosomatické kliniky na Praze 6. Skupinová terapie umožňuje sdílet životní zkušenosti, prožitky, emoce, získávat zpětnou vazbu jak mě druzí vnímají, učit se ve vztahu a ze vztahů.

Krizová intervence:

Je zaměřena na zvládnutí akutní krize, je krátkodobá, 1 – 5 setkání. Cílem je dosáhnout úlevy, zmobilizovat síly, najít řešení krizové situace.

Supervize:

Kolegům z oblasti pomáhajících profesí poskytuji supervizi - individuální, skupinovou, týmovou, supervizi projektů, supervizi řízení.

Mentoring:

Individuální a skupinová podpora začínajících terapeutů a supervizorů.

On-line služby neposkytuji, pouze v rámci „naživo“ probíhající terapie je možné nahradit setkání, kterého se klient z vážných důvodů nemůže zúčastnit on-line nebo telefonicky.